• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020

Редакційна колегія


Головний редактор: Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Вiдповiдальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Світлана БИБИК
Петро БІЛОУСЕНКО
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Марина НАВАЛЬНА
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Дослідження

С.П. Бибик
Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):3–12 • АнотаціяPDF

Т.А. Коць
Понаттєва парадигма публіціистичного стилю в академічному проєкті «Українська стилістика: енциклопедія»
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):13–26 • АнотаціяPDF

Г.М. Сюта
Відтворення і творення прецедентних висловлень у дискурсі української реклами
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):27–37 • АнотаціяPDF

М.П. Баган
Англізація сучасного українськомовного комунікативного простору: причини, основні вияви та наслідки
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):38–53 • АнотаціяPDF

І.В. Денисовець
Антонімія словотворчих засобів у сучасній українській літературній мові
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):54–64 • АнотаціяPDF

О.Я. Лаврінець
Типи складених головних предикативних членів у синтаксичних конструкціях сучасного адміністративно-канцелярського підстилю
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):65–79 • АнотаціяPDF

Ю.В. Осінчук
Церковнослов’янська лексика із коренем жи- (жив-) в українській мові XVI– XVII ст.
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):80–97 • АнотаціяPDF

Н.С. Кісс
Мовне питання в політичній риториці України (на матеріалі президентських виборів 2019 року)
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):98–112 • АнотаціяPDF

І.М. Цар
Мовна адаптація молодих переселенців із Донбасу та Криму в білінгвальному середовищі
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):113–128 • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

М.М. Вергалюк
Біблійні фраземи в сучасному тексті та спеціалізованих словниках
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):129–140 • АнотаціяPDF

Н.Р. Матвеєва
Сучасний комунікативний простір української столиці
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):141–152 • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

М.П. Баган
Історичний портрет фемінітивної підсистеми української мови
Рецензія на М.П. Брус: Фемінітиви в українській мові: ґенеза, еволюція, функціонування. Івано-Франківськ, 2019
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):153–157 • ВідомостіPDF

Ювілеї

М.В. Бігусяк
Знавець і філігранний дослідник мовних обширів (Миколі Петровичу Лесюку – 80)
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):158–165 • ВідомостіPDF

І.В. Єфименко
До ювілею доктора філологічних наук Ольги Петрівни Карпенко
Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):166–173 • ВідомостіPDF

Вимоги до рукописів

Мова статті: українська
Українська мова, 2020, 1(73):174 • PDF