• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020 » Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського

Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського

Журнал «Українська мова» – №1 (73) 2020
УДК 81’38: 81–119

С.П. БИБИК,  доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України

вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: sbybyk2016@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-9765-497X

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація:
У статті подано огляд наукових і науково дидактичних праць Л.А. Булаховського, пов’язаних зі становленням теоретичної та практичної української лінгвостилістики, формуванням її напрямків (структурна стилістика, стилістика художньої мови, поетика, соціостилістика, історична стилістика). Зауважено про позицію дослідника: предметом лінгвостилістики є смислове та емоційно оцінне наповнення твору.

Ключові слова:
Л.А. Булаховський, лінгвостилістика, мовний стиль, художня мова, стилістичний засіб мови, ритмомелодика, інтимізація, прозаїчність, поетичність, вульгаризм.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Булаховський Л.А. Вибрані праці в п’яти томах. Київ, 1975. Т. 1. Загальне мовознавство.
 2. Булаховський Л.А. Вибрані праці в п’яти томах. Київ, 1977. Т. 2. Українська мова.
 3. Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. Київ, 1949.
 4. Булаховський Л.А. Максим Рильський поет-патріот. Вибрані праці: в 5ти т. Київ, 1977. Т. 5. С. 594—600.
 5. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. Київ, 1955.
 6. Булаховський Л.А. Основи мовознавства. Харків, 1928—1929.
 7. Булаховський Л.А. Основи мовознавства. Лекція ІІ. Соціяльна природа мови. Харків, 1931. С. 33—35.
 8. Булаховський Л.А. Основи мовознавства. Лекції ІІІ—IV. Стилістичні засоби мови. Харків, 1931. C. 36—60.
 9. Булаховський Л.А. Основи мовознавства. Лекція VI. Ритмо-мелодика. Харків, 1931. С. 121—133.
 10. Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой половины XIX века. Лексика и общие замечания о слоге. Киев, 1957.
 11. Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой половины ХIX века. Киев, 1948. Т. 2. С. 424—463.
 12. Єрмоленко С.Я. Лінгвостилістика в контексті загального мовознавства. Мовознавство. 2017. № 4. С. 20—27.
 13. Корольова А.В. Типологія наративних кодів інтимізації в художньому тексті. Київ, 2002.
 14. Ленець К.В. Вульгаризм. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000. С. 84.