• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020

Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020

Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020

Редакційна колегія


Головний редактор: Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Вiдповiдальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Світлана БИБИК
Петро БІЛОУСЕНКО
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Марина НАВАЛЬНА
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Дослідження

М.І. Степаненко
Агіонім Мати Божа в поетичному дискурсі Тараса Шевченка
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):3–12 • АнотаціяPDF

М.О. Шведова
Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):13–30 • АнотаціяPDF

Л.П. Кислюк
Узуальне й оказіональне словотворення в різностильовій мовній практиці
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):31–44 • АнотаціяPDF

О.С. Іщенко
Вплив іменників і дієслів на паузування в усному мовленні
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):45–58 • АнотаціяPDF

І.А. Казимирова
Лінгвістичний профіль джерела як термінографічний інструмент
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):59–73 • АнотаціяPDF

Я.П. Яремко, Н.Я. Лужецька
Франкова концепція терміна в контексті сучасної антропоцентричної парадигми
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):74–88 • АнотаціяPDF

О.П. Карпенко
Можливе й неможливе в діахронній ойконімії на прикладі назв Київщини
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):89–99 • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

М.А. Бовсуновська
Мови в культурно-інформаційному просторі Житомирщини
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):100–111 • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

О.В. Кровицька, Ю.В. Осінчук
Нове видання в серії «Могилянський підручник»
Рецензія на: О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, І.А. Ярошевич. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія: підручник. За ред. О.Я. Лаврінець. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2019
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):112–116 ВідомостіPDF

Постаті українського мовознавства

Л.В. Рябець, Т.В. Щербина
Ганна Іванівна Мартинова – дослідниця середньонаддніпрянського діалекту
Мова статті: українська • Українська мова, 2020, 2(74):117–122 • ВідомостіPDF