• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020 » АГІОНІМ МАТИ БОЖА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

АГІОНІМ МАТИ БОЖА В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020
УДК 821.161.2 Шевченко.08

М.І. СТЕПАНЕНКО, доктор філологічних наук, професор, ректор, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
вул. Остроградського, 2, м. Полтава, 36000

E-mail: myk_ivan@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002-6727-1265

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено дослідженню сакральної сфери поетичного дискурсу Тараса Шевченка. Здійснено компаративний аналіз з опертям на семасіологічну процедуру лексичного ресурсу, що входить до складу апелятивів і водночас може вживатися в ролі пропріативів. Дібраний із «Кобзаря» фактичний матеріал покласифіковано за різними критеріями й представлено у вигляді розлогої номінативної парадигми, кожен член якої ідентифіковано за семантичним принципом. Установлено сполучувальні можливості описуваного агіоніма, здатність його займати суб’єктну, об’єктну, атрибутивну функції. За семантичними й текстотвірними ознаками розмежовано приагіонімні атрибутивні модифікатори, з’ясовано їхні конститутивні можливості.

Ключові слова: агіонім Божа Мати, номінативна парадигма, поетичний дискурс Тараса Шевченка, синтагматичний ресурс, семантика.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. БілоусО. Конфлікт висловлювань у поемі «Марія» Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем. № 21. С. 14–19.
 2. Вільчинська Т. Концепт-образ «Богородиця» у поетичній творчості Т. Шевченка. Мова і культура. Київ, 2009. Вип. 11. Т. 10(122). С. 17–23.
 3. Діва Марія. Вікіпедія: вільна енциклопедія. 2 черв. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Діва_Марія (дата звернення: 05.06.2020).
 4. Забужко О. Шевченків міф України: спроба філософського аналізу. Київ, 1997.
 5. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Тарас Шевченко. Упоряд., авт. перед. і комент. М. С. Тимошик. Київ, 2003.
 6. Світ правди засвітить Кобзар. Шевченко Т. Кобзар. 1840–1940. Черкаси, 2006. Репр. відтворення празького вид. 1941. Львів, 2014.
 7. ШевченківМ. Бог сущий у поезії Кобзаря. Тернопіль, 2008.
 8. ШевченкоТ. Кобзар. Київ, 1983.
 9. Шевченко Т. Кобзар. Київ, 2013.
 10. Шевченко Т. Кобзар. Київ, 2014.