• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020 » МОВИ В КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЖИТОМИРЩИНИ

МОВИ В КУЛЬТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ЖИТОМИРЩИНИ

Журнал «Українська мова» – №2 (74) 2020
УДК 811.161.2'26

М.А. БОВСУНОВСЬКА, аспірантка відділу культури мови, стилістики та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

Е-mail: mariabovsynovska@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-4982-9579

Рубрика: Дослідження молодих науковців
Мова статті: українська

Анотація: У статті схарактеризовано національно-мовну самоідентифікацію мешканців північного регіону України за даними масового опитування 2017 р., її порівняно з відповідями студентів житомирських ЗВО та зіставлено з даними цього регіону за 2006 р. У 2017 р. порівняно із 2006 в північному регіоні на 28 % збільшилася кількість людей, які обирають українську мову співрозмовника, проте лише близько 30% не переходять на російську мову співрозмовника (за 16% у 2006 р.). З’ясовано, що в царині споживання інформації поширена двомовність, яка сягає 50–60%. Мешканці досліджуваної території мають змогу задовольняти свої культурно-інформаційні потреби (споживання теле- та радіопродукції, ЗМІ, читання книжок) українською  та російською мовами, меншою мірою це можуть робити нацменшини, зокрема поляки.

Ключові слова: мовна поведінка, мовна ситуація, мовна самоідентифікація, мовна стійкість, ситуативний вибір мови, мовний конформізм, перемикання мовних кодів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Белей Л.Л. Мовний ландшафт Закарпатської області України початку ХХІ ст.: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2012. 18 с.
 2. Бікова Н.М. Типи мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.15. Київ, 2006. 16 с.
 3. Бурда Т.М. Мовна поведінка особистості в умовах українсько-російського білінгвізму (молодіжне середовище м. Києва): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2002. 22 с.
 4. Данилевська О. Українська мова в українській школі на початку XXI століття. Київ, 2019.
 5. Залізняк Г.Л. Масенко. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ,
 6. Залізняк Г., Соколова С. Особливості сучасної мовної ситуації у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. Українська мова. 2018. №  С. 3–19.
 7. Кудрейко І. О. Соціолінгвістичний портрет малих міст Донеччини: автореф. дис. … канд. філол. наук. Донецьк, 2011. 17 с.
 8. Масенко Л. Мовна поведінка особистости у ситуації білінгвізму. Поняття мовної стійкости. Число. 2004. № 35. URL: http://www.ji.lviv.ua/n35texts/masenko-bilingv.htm
 9. Масенко Л. Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. За ред. Ю.Бестерс-Дільгер. Київ, 2008. С. 96–131.
 10. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. За ред. Ю.Бестерс-Дільгер. Київ, 2008.
 11. Миколенко Т.М. Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців): автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ, 2006. 24 с.
 12. Михальчук О. «Мовна поведінка» як категорія української соціолінгвістики. Мова і суспільство. 2014. Вип. 5. С. 28–39.
 13. Словарь социолингвистических терминов. Москва, 2006.
 14. Соколова С. Дослідження мовної ситуації як міждисциплінарна та міжвідомча проблема. Українська мова. 2018. № 1. С. 3
 15. Соколова С.О. Мовна ситуація Києва: погляд зовні. Українська мова. 2012. № 4. С. 3–17.
 16. Соколова С. Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування). Українська мова. 2013. № 2. С. 38–55.
 17. Соколова С., Залізняк Г. Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. Українська мова. № 2. 2018. С. 3–19.
 18. Стернин И.А. Модели описания коммуникативного поведения. Воронеж,
 19. Шумарова Н.П. Мовна поведінка як форма вираження ціннісних орієнтацій. Мова тоталітарного суспільства. Київ, 1995. С. 100–106.
 20. Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму. Київ, 2000.