• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 1 (77) 2021

Журнал «Українська мова» – № 1 (77) 2021

Журнал «Українська мова» – № 1 (77) 2021
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – № 1 (77) 2021

Редакційна колегія


Головний редактор: Андрій ДАНИЛЕНКО
Заступники головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО, Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Вiдповiдальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Г.В. Шумицька
Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття
// Українська мова, 2021, 1 (77):3–19 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

М.О. Гонтар
Мовна політика України у сфері торгівлі й послуг
// Українська мова, 2021, 1 (77):20–35 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

О.Г. Руда
Мовні засоби агітації молоді на виборах Президента України 2019 року
// Українська мова, 2021, 1 (77):36–49 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

В.М. Труб
Активний словник лексичної сполучуваності як засіб оптимізації оволодіння мовою // Українська мова, 2021, 1 (77):50–60 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

С.Т. Шабат-Савка
Питальне висловлення і дискурсивно-стильовий континуум української мови
// Українська мова, 2021, 1 (77):61–74 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

І.Р. Процик
Іван Боберський – творець української футбольної термінології в Галичині
// Українська мова, 2021, 1 (77):75–90 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

М.В. Ріпей
Порушення лексичної норми в сучасній газетній мові
// Українська мова, 2021, 1 (77):91–103 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

О.Г. Руда
На мовній передовій
Рецензія на: Масенко Лариса. Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ, 2020
// Українська мова, 2021, 1 (77):104–109 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Л.П. Науменко
Лінгвістичне портретування української рими
Рецензія на: Л.В. Мовчун. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Київ, 2020
// Українська мова, 2021, 1 (77):110–115 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

В.І. Кононенко
Діалектна стихія в українських художніх текстах
Рецензія на: Гуцульська діалектна лексика та фраземіка в українській художній мові: Словник: У 2 т. Відповідальний редактор В. Ґрещук. Івано-Франківськ. Т. 1. 2019. Т. 2. 2020
// Українська мова, 2021, 1 (77):116–121 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Р.О. Христіанінова
Наукові обшири професора Іларіона Слинька
Рецензія на: О.В. Кульбабська, Н.О. Шатілова. Ім’я в науці: Професор Іларіон Слинько: монографічно-довідкове видання. Чернівці, 2019
// Українська мова, 2021, 1 (77):122–127 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка 

Т.А. Коць
«Слово Лесі Українки понад часом»
Круглий стіл на відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки
// Українська мова, 2021, 1 (77):128–132 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Л.В. Рябець, Л.Я. Колєснік
Міжнародна наукова конференція «Діалект: статус, евристичний потенціал, прагматика»
// Українська мова, 2021, 1 (77):133–138 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Інформація

Л.П. Кислюк
Теми дисертацій, затверджені науковою радою «Українська мова» НАН України 2020 року
// Українська мова, 2021, 1 (77):139 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Незабутні імена

А.М. Архангельська
Пам’яті професора Михайла Андрійовича Алексеєнка (19.10.1942–14.11.2020)
// Українська мова, 2021, 1 (77):140–144 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF