• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021 » Лінгвософія війни та людини в художніх творах Б. Гуменюка

Лінгвософія війни та людини в художніх творах Б. Гуменюка

Журнал «Українська мова» – № 2 (78) 2021
УДК 81’38

С.П. БИБИК, доктор філологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики, Інститут української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001

E-mail: sbybyk2016@ukr.net
https://orcid.org/0000-0002- 9765-497X

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано віршові та прозові твори Бориса Гуменюка, присвячені темі війни на Сході України, що розпочалася в 2014 р. Закцентовано увагу на вербалізації філософії війни в авторській інтерпретації конкретно-чуттєвих образів, що виникають у митця як безпосереднього учасника подій. У творах різного жанрового спрямування виділено спільні наскрізні асоціативно-образні лінії: «війна — людина — природа», «життя — смерть». Наголошено на актуалізації мілітарного лексикону в художньому стилі української мови. Виок рем лено стилістичні функції національних, загальнокультурних слів-символів, які в структурі мета фо ричних та епітетних образів розкривають архетипову семантику. Визначено таку індивідуаль- но-авторську особливість мовотворчості Б. Гуменюка, як актуалізація стилістики числівника,
числа, цифрового коду.

Ключові слова: художня мова, наскрізна асоціативно-образна лінія, метафора, епітет, числівник, слово-символ, архетип.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
СУМ-11 — Білодід І.К. (ред.). Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970–1980.

ЛІТЕРАТУРА

1. Білодід І.К. (ред.). Словник української мови: в 11 т. Київ, 1970–1980.
2. Головченко Н. Твори Бориса Гуменюка номіновані на Шевченківську премію. URL: http://kroun.info/iz-pershih-vust/tvory-borysa-gumenyuka-nominovani-na-shevchenkivsku-premiyu/ (дата звернення: 29.05.2020).
3. Мяленко В.В. Психологічні особливості опрацювання травматичного досвіду спільнотою воїнів, які набули бойовий досвід в АТО / ООС. Проблеми політичної психології. Збір ник наук. праць. 2019. Вип. 8 (22). С. 115–126.
4. Поліщук Я. Ars masacrae, або про те, чи є поезія на війні. Слово і час. 2016. № 7. С. 3–11.