• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2022 » Журнал "Українська мова" - № 2 (82) 2022 » Формування мовної ідентичності мешканців Центру і Півдня України в умовах трикодовості (українська – російська – змішане мовлення)

Формування мовної ідентичності мешканців Центру і Півдня України в умовах трикодовості (українська – російська – змішане мовлення)

Журнал “Українська мова” – № 2 (82) 2022
УДК 811.161.2+811.161.1’27

О. М. ПАЛІНСЬКА, кандидат філологічних наук, науковий співробітник Інституту славістики, Ольденбурзький університет ім. Карла фон Осецького
вул. Аммерлендер Геерштрассе, 114–118, м. Ольденбург, Німеччина, D-26129

E-mail: palinska_o@yahoo.com
https//orcid.org/0000-0003-2623-7164

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано особливості формування мовної ідентичності в центрі й на півдні України – ареалах поширення українсько-російської двомовності та змішаного мовлення. З’ясовано зв’язок між основною мовою респондентів і чинниками формування мовленнєвої компетенції (мова батьків та спілкування в родині, мовне оточення, мова шкільного навчання, мова книжок, телебачення та інтернету). Виявлено статистичні кореляції цих чинників і специфіку центрального й південного регіонів України у плані мовної соціалізації їхніх мешканців. Дослідження здійснювалось на основі даних соціолінгвістичного опитування, проведеного в регіоні у 2014‒2021 рр., а також глибинних напівструктурованих інтерв’ю з носіями змішаного мовлення.

Ключові слова: мовна соціалізація, мовна ідентичність, українсько-російське змішане мовлення

ЛІТЕРАТУРА
Ажнюк, Б. М. (2021). Мовна політика: Україна і світ. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго.
Брага, І. І. (2019). Етномовна ідентифікація носіїв суржику. Записки з українського мовознавства, 26(2), 119–127.
Гончарова, М. (2015). Роль мови у формуванні різновидів ідентичностей. Мова і суспільство, 6, 60–69.
Данилевська, О. М. (2019). Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».
Лозинський, Р. М. (2010). Етномовна географія України [автореф. дис. докт. геогр. наук, ЛНУ ім. Івана Франка]. Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка.
Масенко, Л. (2020). Конфлікт мов та ідентичностей у пострадянській Україні. Київ: Видавництво «Кліо».
Палинська, О. (2019). Метаязыковые рефлексии носителей украинско-русской смешанной речи. Wiener Slawistischer Almanach, 84, 327–345.
Хентшель, Г. (2013). Белорусский, русский и белорусско-русская смешанная речь. Вопросы языкознания, 1, 53–76.
Хентшель, Г., & Тараненко, О. О. (2015). Мовний ландшафт Центральної України: українська мова, російська мова, «суржик» (уживання – мовна компетенція – національне позиціонування). Мовознавство, 4, 3–25.
Ціхоцький, І. (2012). Антисуржик: у пошуках мовної ідентичності. Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 57, 364–366.
Blankenhorn, R. (2003). Pragmatische Spezifika der Kommunikation von Russlanddeutschen in Sibirien: Entlehnung von Diskursmarkern und Modifikatoren sowie Code-switching. Berliner slawistische Arbeiten, Band 20. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Bracki, A. (2009). Surżyk. Historia i teraźniejszość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Danylenko, A. (2016). Iazychie and Surzhyk: Mixing Languages and Identities in the Ukrainian Borderlands. In T. Kamusella, M. Nomachi, & C. Gibson (Eds.), The Palgrave Handbook of Slavic Languages, Identities and Borders (pp. 81–100). London: Palgrave Macmillan.
Del Gaudio, S. (2020). Language situation in the district of Ripky (Černihiv, Ukraine). Russian Linguistics, 44, 177–201.
Hentschel, G., & Taranenko, O. (2021). Bilingualism or tricodalism: Ukrainian, Russian and “Suržyk” in Ukraine. Analysis and linguistic-geographical mapping. Die Welt der Slaven, 66(2), 268–299. Palinska, O., Reuther, T., & Taranenko, O. (2021, December 12). Hybridisierung von zwei Seiten: ukrainisch-russisches und russisch-ukrainisches Code mixing im Kontext der (sozio)linguistischen Situation in der südlichen Ukraine entlang der Küste des Schwarzen Meers. Institut für Slavistik. https://uol.de/slavistik/ forschung/sprachwissenschaft/hybridisierung-von-zwei-seiten
Kittel, B., Linder, D., Brüggemann, M., Zeller, J. P., & Hentschel, G. (2018). Sprachkontakt – Sprachmischung – Sprachwahl – Sprachwechsel: Eine sprachsoziologische Untersuchung der weißrussisch-russisch gemischten Rede “Trasjanka” in Weißrussland. Berlin: Peter Lang.
Taranenko, O. (2007). Ukrainian and Russian in contact: attraction and estrangement. International journal of the sociology of language, 183, 119–140.
Reis, A., Palinska, O., & T., Taranenko, O. (2021, December 12). Variabilität und Stabilität im gemischten Substandard im extensiven und zeitstabilen Sprachkontakt: der ukrainische Suržyk zwischen Ukrainisch und Russisch (im Vergleich mit der weißrussischen Trasjanka). Institut für Slavistik. https://uol.de/ slavistik/forschung/sprachwissenschaft/drittmittelprojekte/variabilitaet-und-stabilitaet-im-gemischten-substandard-surzyk#c98833