• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2022 » Журнал “Українська мова” - № 4 (84) 2022

Журнал “Українська мова” – № 4 (84) 2022

Журнал “Українська мова” – № 4 (84) 2022
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал “Українська мова” – № 4 (84) 2022

Редакційна колегія


Головний редактор: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Заступник головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Г. В. Шумицька
Зміни в мовній ідентичності українців під час російсько-української війни: 2022 рік
// Українська мова, 2022, 4 (84):3–10 • Мова статті: українська • Анотація PDF

Н. В. Піддубна
Сакральна прецедентність в українській лінгвокультурі воєнного періоду
// Українська мова, 2022, 4 (84):11–23 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

М. П. Брус
Діахронні та синхронні вияви фемінітивотворення в українській медичній термінології
// Українська мова, 2022, 4 (84):24–40 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

 Т. А. Коць
Комунікативно-прагматичні ознаки та функції наукового стилю сучасної української літературної мови
// Українська мова, 2022, 4 (84):41–56 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

І. А. Казимирова
Категоризація лінгвістичної концептосфери: рід іменника
// Українська мова, 2022, 4 (84):57–72 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

М. М. Ткачук
Острівна говірка та іншомовне оточення (на матеріалі українських говірок Башкортостану)
// Українська мова, 2022, 4 (84):73–84 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

С. О. Соколова
Л. Т. Масенко: стратегія дослідження мовної ситуації в Україні та мовного розвитку
// Українська мова, 2022, 4 (84):85–107 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

І. Є. Ренчка
Вербалізація спротиву радянській ідеології в дискурсах І. О. Світличного та Н. О. Світличної
// Українська мова, 2022, 4 (84):108–127 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Наукові постаті українських мовознавців

І. А. Самойлова
Професор Л. С. Паламарчук в історії української лексикології та  лексикографії
// Українська мова, 2022, 4 (84):128–138 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Л. В. Рябець
Рецензія на: Мартинова, Г. І., & Щербина Т. В. Словник середньонаддніпрянських говірок. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2020. 492 с. ISBN 978-966-920-592-6
// Українська мова, 2022, 4 (84):139–143 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Л. І. Дідун
Ушанування пам’яті українського лексиколога, лексикографа, професора Л. С. Паламарчука (09.08.1922–26.08.1995)
// Українська мова, 2022, 4 (84):144–147 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Незабутні імена

С. П. Бибик
Пам’яті професора Cтаніслава Ґайди (03.10.1945–23.11.2022)
// Українська мова, 2022, 4 (84):148–151 • Мова статті: українська • Відомості • PDF