• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017 » Прийменники через і з у складі словоформ на позначення дефісного правопису слів

Прийменники через і з у складі словоформ на позначення дефісного правопису слів

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017
УДК 811.161.2’36:81’367.622/.633

ОМЕЛЬЧУК Сергій Аркадійович –
доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, професор кафедри слов’янської філології, заслужений діяч науки і техніки України
вул. Університетська, 27, м. Херсон, 37000
E-mail: omegas1975@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті досліджено нормативне функціювання в мовознавчому й лінгводидактичному дискурсах прийменниково-іменникових форм на позначення дефісного правопису слів. Визначено тенденції використання прийменників з і через з іменником дефіс в «Українському правописі» різних років видання (1928 – 2011 рр.), а також у працях вітчизняних мовознавців першої половини ХХ – початку ХХІ ст. З’ясовано граматичні особливості іншомовних відповідників української прийменниково-іменникової форми в німецькій, англійській, польській, білоруській та російській мовах.

Ключові слова: нелітерний орфографічний знак, термінне словосполучення, прийменниково-іменникова словоформа, семантико-синтаксичні відношення, дефісний правопис слів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Кер. вид. проекту П.М.Мовчан, В.В. Німчук, В.Й. Клічак. Київ, 2009.
 2. Иванова В.Ф. Современная русская орфографія: учеб. пособие. Москва, 1991.
 3. Кайдалова А.И.,Калинина И.К. Современная русская орфография: учеб. пособие. Москва, 1973.
 4. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови: навч. посіб. Київ, 1994.
 5. Наконечний М. Про новий правопис український. Харків, 1928.
 6. Новітній німецько-український, українсько-німецький словник. Упоряд. Е.Л. Вальда, С.М. Крисенко. Харків, 2009.
 7. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Наша літературна мова. Упоряд., авт. передмови та коментарів М.С. Тимошик. Київ, 2011.
 8. Орфографічний словник. Вільна енциклопедія «Вікіпедія». URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Орфографічний_словник.
 9. Програма Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів на 2013 – 2018 рр. В.Л. Іващенко. Київ, 02.09.2013. URL:http://term-in.net/upload/files/Programs_Slav_Term_2013-2018_ua.pdf.
 10. Синявський О. Норми української літературної мови. Львів, 1941.
 11. Словник українських прийменників. Сучасна українська мова. Упорядники: А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк, Г.В. Ситар, І.А. Щукіна. Донецьк, 2007.
 12. Словник української мови: в 11 т. Т. 11. Київ, 1980. URL: sum.in.ua. (дата звернення: 12.10.2015).
 13. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою. Упоряд. Ю.М. Набока. Київ, 2008.
 14. Українська мова: енциклопедія. В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. Київ, 2007.
 15. Український правопис. Народній комісаріят освіти УРСР: Державна комісія для впорядкування українського правопису. Харків, 1928.
 16. Український правопис. Народній комісаріат освіти УСРР. Харків, 1933.
 17. Український правопис. Народний комісаріат освіти УРСР. Київ, 1945.
 18. Український правопис. Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. Київ, 2010.
 19. Шерех Ю. Головні правила українського правопису. Neu-Ulm, 1946.
 20. Закон Рэспублікі Беларусь № 420-З «Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», зацвержений Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь 23 лiпеня 2008 г. URL: http://academy.edu.by/files/zak_420-3.pdf.
 21. Briefe gut und richtig schreiben! Ratgeber für richtiges und modernes Schreiben / Redaktionelle Bearbeitung M. Herweg, A. Konopka, S. Schmitt-Ackermann. – 4., überarbeitete und erweiterte Auflage Bearbeitet von der Dudenredaktion. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2006.
 22. Engel U. Deutsche Grammatik. 2., verbesserte Auflage. Heidelberg: Groos: Tokyo: Sansyusya Publ., 1988.
 23. Markowski A. Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego. Warszawa, 2003.
 24. Pravidla českého pravopisu. URL: http://www.pravidla.cz/vice/spojovaci-carka-spojovnik.
 25. Thomson J., Martinet A.V. A Practical English Grammar. Fourth edition. New York: Oxford University Press, 1986.
 26. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Red. naukowy Edwar Polanski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.