• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Семантико-синтаксична типологія сполучникових складносурядних речень

Семантико-синтаксична типологія сполучникових складносурядних речень

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 811.161.2’81’367.335.1

ГОРОДЕНСЬКА Катерина Григорівна –
доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: ukr.grammar@meta.ua

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті проаналізовано засоби формування шістьох типів семантико-синтаксичних відношень, передусім участь у цьому процесі сурядних сполучників і лексичних значень компонентів у поєднаних предикативних частинах, що вможливило встановити різні їх співвідношення, відмінні від тих, які визначали деякі українські мовознавці. На основі встановлених співвідношень запропоновано нову типологію та ієрархію сполучникових складносурядних речень, у якій домінують складносурядні речення із частково асемантичними сполучниками, друге місце посідають складносурядні речення із семантичними сполучниками, третє – складносурядні речення з асемантичними сполучниками. Ця трикомпонентна типологія є спробою скоригувати раніше створену двокомпонентну типологію, у якій центральне місце відведено складносурядним реченням із семантичними сполучниками, а периферійне – складносурядним реченням з асемантичними сполучниками.

Ключові слова: сполучникові складносурядні речення, типологія, сурядні сполучники, складносурядні речення із частково асемантичними сполучниками, складносурядні речення із семантичними сполучниками, складносурядні речення з асемантичними сполучниками.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-синтаксична структура речення. Київ, 1983.
 2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. Київ, 1993.
 3. Герман К.Ф. Складносурядні речення з градаційними сполучниками. Українська мова і література в школі. 1972. № 1. С. 28 – 30.
 4. Городенська К. Сурядні сполучники української мови на тлі семантико-синтаксичних відношень. Мови та культури в новій Європі: Контакти і самобутність. Київ, 2009. С. 78 – 88.
 5. Городенська К.Г. Сполучники української літературної мови. Київ, 2010.
 6. Греб М.М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2005. 20 с.
 7. Грищенко А.П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. Київ, 1969.
 8. Дудик П.С., Прокопчук Л.В. Синтаксис української мови. Київ, 2010.
 9. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Синтаксис. Донецьк, 2001.
 10. Коцюбовська Г.А. Приєднувальні конструкції: функціонально-текстовий аспект: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Дніпропетровськ, 2002. 16 с.
 11. Курс сучасної української літературної мови. За ред. Л.А. Булаховського. Київ, 1951. Т. ІІ. Синтаксис.
 12. Медведєв Ф.П. Система сполучників в українській мові: Короткий нарис. Харків, 1962.
 13. Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення. Київ, 1966.
 14. Спільник Т.М. Градаційне відношення в структурі складних сполучникових конструкцій сучасної української мови: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 2004. 20 с.
 15. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Київ, 2004.