• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» - №2 (70) 2019 » Українське лінгвістичне едиційне джерелознавство

Українське лінгвістичне едиційне джерелознавство

Журнал «Українська мова» – №2 (70) 2019
УДК 811.161.2:347.973(81’27)

ПУРЯЄВА Наталія Володимирівна –
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії української мови та ономастики Інституту української мови НАН України
01001, Київ, вул. М. Грушевського, 4
Е- mail: puriajeva123@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: У статті висвітлено історію та сучасний стан українського едиційного джерелознавства, процесу його формування як окремого напрямку історичної лінгвістики. На основі аналізу наявних едиційних інструкцій узагальнено практичні основи цього напрямку, типологію едиційних принципів і прийомів.

Ключові слова: лінгвістичне едиційне джерелознавство, едиційні прийоми, метаграфія, транслітерація.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Богуславський С. Українсько-руські пам’ятки ХІ –ХVІІІ ст. про князів Бориса та Гліба. Розвідка й тексти. Київ, 1928.
 2. Гнатенко Л.А. Поєднання палеографічних та офрографічних досліджень при вивченні староукраїнських писемних пам’яток. Український археографічний щорічник. Вип. 3 – 4. Київ, 1999. С. 103 – 109.
 3. Грабович Г. Гарвардська бібліотека давнього українського письменства. Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=28720
 4. Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843 – 1921. Нарис історії і діяльності. Київ, 1993.
 5. Капраль М.М. Археографічна комісія Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (Нарис історії діяльності). Український археографічний щорічник. 1999. Вип. 3 – 4. С. 56 – 76. Київ.
 6. Конявская С.В. Издание средневековых памятников письменности по рукописям. URL: http://www.drevnyaya.ru/vyp/2012_1/part_4.pdf
 7. Лихачев Д.С. Техника издания текстов. Д.С. Лихачев. Текстология. Краткий очерк. Москва – Ленинград, 1969. С. 69 – 98.
 8. Німчук В.В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції. Київ, 1995.
 9. Пещак М.М., Русанівський В.М. Правила видання пам’яток української мови ХІV– ХVІІІ ст. Київ, 1961.
 10. Тимченко Т.А., Лифшиц А.Л. К вопросу об издании Литовской Метрики. Новости Литовской Метрики. № 6. Вильнюс, 2003. С. 32 –
 11. Фелонюк А. Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. Енциклопедія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. URL: htpp://com.ua
 12. Krzywy R. Projekt edycji hermenewtycznej. Jak wydawać teksty dawne. Pod red. K. Borowiec, D. Małej, T. Miki, D. Rojszczak-Robińskiej. Poznań, 2017. S. 45 – 64.