• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 2 (90) 2024 » Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Формування поняття й номінації складного речення в українському мовознавстві в ХІХ – 50-х роках ХХ ст.

Формування поняття й номінації складного речення в українському мовознавстві в ХІХ – 50-х роках ХХ ст.

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 811.161.2

ЧЕРНОБРОВ Юлія Анатоліївна –
кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України
вул. М. Грушевського, 4, м. Київ, 01001
Е-mail: chernobrovvv@gmail.com

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Статтю присвячено історії поняття та номінації складного речення в джерелах синтаксичної термінології української мови ХІХ – 50-х років ХХ ст. в контексті розвитку синтаксичної теорії. Здійснено діахронний аналіз зазначеного синтаксичного терміна в ономасіологічному й семасіологічному аспектах. Показано роль українських мовознавців у термінотвірному процесі та з’ясовано зміни семантики на тлі розвитку української синтаксичної науки.

Ключові слова: термін, синтаксична термінологія, складне речення, історичне термінознавство, термінологічна номінація.

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • Вагилевич 1845 – Wagilewicz J. Grammatyka Języka Małoruskiego w Galicii. Lwów, 1845. 181 с.
 • Вихованець 1993 – Вихованець І.Р. Граматика української мови: Синтаксис. Київ, 1993.
 • Гарайда 1941 – Гарайда І. Грамматика руського языка. Унгварь,  1941. 146 с.
 • Головацький 1849 – Головацький Я. Грамматика Руского Языка. Львов, 1849. 226 с.
 • Горецький 1929 – Горецький П.Й., Шаля І.Українська мова: практично-теоретичний курс. Київ, 1929. 336 с.
 • ГТП 1917 – Граматична термінологія і правопись, ухвалені Комісією мови при Українському т-ві шкільної освіти в Києві. Київ, 1917. 18 (2) с.
 • Грунський 1926 – Грунський М.К., Сабалдир Г.О. Українська мова. Київ, 1926. 156 c.
 • Дудик 2010 Дудик П.С., Прокопчук Л.В. Синтаксис української мови. Київ, 2010.
 • Дячан 1865 – Дячан П.М. Методична граматика языка малоруського. Львів, 1865. 142 с.
 • Жуківський 1848 – Возняк М.C. Галицькі граматики української мови першої половини ХІХ століття. Львів, 1911. 340 с.
 • Загнітко 2011 – Загнітко А.П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. Донецьк, 2011.
 • Загродський 1946  – Загродський А.О. Граматика української мови. Ч. ІІ. Синтаксис. Київ, 1946. 192 с.
 • Залозний 1917 – Залозний П.Ф. Коротка граматика української мови. Ч. ІІ: Синтаксис. Київ, 1917. 90 с.
 • Каганович 1935 – Каганович Н.А., Шевельов Г.В. Граматика української мови. Ч. ІІ: Синтаксис. Київ, 1935. 158 с.
 • Коцовський 1912 – Коцовський В.І., Огоновський І.М. Методична граматика руської мови для ІV кляси шкіл 5- і 6-клясових. Львів, 1912. 98 с.
 • КРСЛТ 1957 Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. Київ, 1957. 235 с.
 • Курило 1921 – Курило О. Початкова граматика української мови. Львів; Винниця. Ч. 2. 1921. 40 с.
 • Левицький 1918 – Левицький М.П. Українська граматика для самонавчання. Ромни, 1918. 159 с.
 • Могильницький 1823  – Возняк М.С. Філологічні праці І. Могильницького. Українсько-руський архів. Львів, 1910. Т. 5. 240 с.
 • Нечуй-Левицький 1914 – Нечуй-Левицький І.С. Граматика української мови. Київ, 1914. Ч. ІІ. 94 с.
 • Огієнко 1908 – Огієнко І. Українська граматична термінольоґія: Історичний словник української граматичної термінольоґії з передмовою про історію розвитку її. Київ, 1908. 79 с.
 • Огієнко 1938 – Огієнко І. Складня української мови. Жовква, 1938. Ч. ІІ. 239 с.
 • Осадца 1876 – Осадца М. Граматика руського языка. Львів, 1876. 238 с.
 • Паславський 1848 – Возняк М.C. Галицькі граматики української мови першої половини ХІХ століття. Львів, 1911. 340 с.
 • Партицький 1873 – Партицкий О.О. Граматыка руска для ужитку в школах людових в Галичині. Львів, 1873. 174 с.
 • Перегінець 1931 (10) – Перегінець М. Синтакса складного речення: Лекція Х. Підвищений курс української мови. За ред. Л.А. Булаховського. Харків, 1931. 48 с.
 • Попович 1897 – Попович О. Руска граматика для шкіл народних. Ч. ІІ. Відень, 1897. 129 с.
 • Сімович 1918 – Сімович В.І. Практична граматика української мови. Раштат, 1918. 584 с.
 • Синявський 1941 – Синявський О. Норми української літературної мови. Львів, 1941. 363 с.
 • Слугоцький 1848 – Возняк М.C. Галицькі граматики української мови першої половини ХІХ століття. Львів, 1911. 340 с.
 • Смаль-Стоцький 1893 – Смаль-Стоцький С.Й., Гартнер Ф. Руска граматика. Львів, 1893. 182 с.
 • CМУ 1918 – Дубровський В. Словник московсько-український. Київ, 1918. 542 с.
 • CУМС 2013 – Мойсієнко А.К. Сучасна українська мова: Синтаксис: підручник. Київ, 2013.
 • УМЕ 2007 – Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2007.
 • УМЕМ 2011 – Муромцева І.В. Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2011. Шашкевич 1865 – Шашкевич Г. Мала грамматика языка руского основана на подставе читанок для III и IV отряду школ головных в Царстве Аустрии употребляемых яко допомочна книга для учителев и препарандов. В Ведни, 1865. 235 с.
 • Шерех 1947 – Кислиця Д., Шерех Ю. Граматика української мови: посібник для гімназії. Ч. ІІ: Синтакса. Мюнхен, 1947. 86 с.
 • Шерех 1951 – Шерех Юрій Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951. 406 с.
 • Шерстюк 1907 – Шерстюк Г.П. Коротка граматика для школи. – Полтава, 1907. Ч. І. 64 с.