• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
 • +38 (044)-278-12-09
 • Print ISSN 1682-3540
 • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 2 (90) 2024 » Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018 » Система опрацювання результатів асоціативних експериментів «STIMULUS»

Система опрацювання результатів асоціативних експериментів «STIMULUS»

Журнал «Українська мова» – №2 (66) 2018
УДК 81’23: 81’33: 81-116

ЗАГОРОДНЯ Ольга Феліксівна –
кандидат філологічних наук, доцент, старший викладач кафедри сучасних європейських мов Національної академії статистики, обліку та аудиту
вул. Підгірна, 1, м. Київ, 04107
E-mail: olgagorna@ukr.net

Рубрика: Дослідження
Мова статті: українська

Анотація: Стаття подає опис інформаційно-аналітичної системи накопичення, опрацювання й інтерпретації даних асоціативних експериментів «STIMULUS». Систему розроблено в межах комплексного дослідження асоціативних полів української суспільно-політичної лексики. У статті продемонстровано її функціональні можливості для аналізу результатів асоціативних експериментів, на прикладі асоціатів на стимули КОНСТИТУЦІЯ, НАЦІЯ, ПАТРІОТ, ЛІДЕР, АРМІЯ, ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР та інші продемонстровано динаміку оцінних компонентів їхньої семантики у свідомості сучасних українських мовців.

Ключові слова: асоціативний експеримент, суспільно-політична лексика, комп’ютерні технології, асоціативне поле, конотація, стимул, реакція (асоціат).

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

 • АП – асоціативне поле
 • КС «STIMULUS» – Інформаційно-аналітична система накопичення, опрацювання й інтерпретації даних асоціативних експериментів «STIMULUS»
 • ЛСВ – лексико-семантичний варіант
 • МКС – мовна картина світу
 • R – реакція
 • St – стимул

ЛІТЕРАТУРА

 1. Апресян Ю.Д. Современные методы изучения значений и некоторые проблемы структурной лингвистики . Проблемы структурной лингвистики. Москва, 1963. С. 102 – 149.
 2. Ассоциативные эксперименты и словари онлайн. URL: http://it-claim.ru/Projects/ASIS/ (дата звернення 07.10.2016).
 3. Бутенко Н.П. Словник асоціативних норм української мови. Львів, 1979.
 4. Горошко Е.И. Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента. Харків, 2001. 320 с.
 5. ЗагородняО.Ф. Система оцінювання конотативного елементу асоціацій та асоціативних зв’язків. Мова і культура. (Науковий журнал). Київ, 2013. Вип. 16. Т. V (167). С. 28 – 36.
 6. Клименко А.П. Вопросы психолингвистического изучения семантики. Минск, 1970.
 7. Кутуза Н.В., Ковалевська Т.Ю. Короткий асоціативний словник рекламних слоганів. Одеса, 2011.
 8. Леонтьев А.А. Психологическая структура значения. Семантическая структура слова. Психолингвистические исследования. Москва, 1976.
 9. Леонтьев А.А., Шахнарович А.М. Психолингвистические проблемы семантики. Москва, 1983.
 10. Мартінек С. Український асоціативний словник: від стимулу до реакції. Український асоціативний словник: у двох томах. Том 1. Львів, 2007.
 11. Науково-освітній кластер CLAIM (Computer Linguistics, Artificial Intelligence, Multimedia and more). URL: http://it-claim.ru/ (дата звернення 06.10.2016).
 12. Недашківська Т.Є. Специфіка концептуалізації сучасних понять публічної сфери (прикладний аспект). Мова і культура, 2011.  Вип. 14, т. 2.  С. 21. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mik_2011_14_2_6 (дата звернення 06.08.2015).
 13. СИБАС – Русская региональная ассоциативная база данных (Сибирь и Дальний Восток) (2008 – 2016) (Авторы-составители И.В. Шапошникова, А.А. Романенко). URL: http://adictru.nsu.ru, http://adictru.nsu.ru/about (дата звернення 07.10.2016).
 14. Стернин И.А., Рудакова А.В. Психолингвистическое значение слова и его описание, 2011.
 15. Терехова Д.І. Основні стратегії асоціювання східних слов’ян (на прикладі аналізу асоціативних полів слів держава / государство / дзяржава). Проблеми зіставної семантики.  Вип. 11. С. 3 – 38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pzs_2013_11_8 (дата звернення 21.09.2016).
 16. Терехова Д.І. Особливості сприйняття лексичної семантики слів (психолінгвістичний аспект): Монографія. Київ, 2000.
 17. Терехова Д.І. Урахування соціолінгвістичних чинників у психолінгвістичному дослідженні. Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. праць. Київ, 2009. Вип. 22. С. 399 – 411.
 18. Dicţionar semantic bazat pe relaţii de asociere (Victoria Bobicev, conf. univ. PhD, Victoria Maxim, conf. univ. PhD). ULR: http://lilu.fcim.utm.md/asociere/ (дата звернення 08.10.2016).
 19. Jung, C. (1919). Studies in Word – Association, New-York.
 20. Kent,H., Rosanoff, A.J. (1910). A study of association in insanity. American Journal of Insanity, 67 (37 – 96), 317 390. ULR: http://ajp.psychiatryonline.org/doi/abs/10.1176/ajp.67.2.317 (дата звернення 08.10.2016).
 21. Nelson,L., McEvoy, G.L., Schreiber, T.A. (1998). The University of South Florida word assosiation, rhyme, and word fragment norms. ULR:   http://w3.usf.edu/FreeAssociation/ (дата звернення    23.07.2016).
 22. The Edinburgh Associative Thesaurus. ULR: http://www.eat.rl.ac.uk/