• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020

Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020

Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – №4 (76) 2020

Редакційна колегія


Головний редактор: Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Вiдповiдальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Світлана БИБИК
Петро БІЛОУСЕНКО
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Марина НАВАЛЬНА
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Деривати на -чий в українській народній та літературній мові
К.Г. Городенська
// Українська мова, 2020, 4(76):3–16 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Прецедентні одиниці культури дитинства» у сучасній українській комунікації
Г.М. Сюта
// Українська мова, 2020, 4(76):17–34 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Проєкція мовної свідомости: від Памва Беринди до постмодернізму
І.Д. Фаріон
// Українська мова, 2020, 4(76):35–49 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Формування ойконімної системи в давнозаселених регіонах України (на прикладі назв поселень сучасних Вінниччини та Хмельниччини)
С.О. Вербич
// Українська мова, 2020, 4(76):50–71 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Із топонімії Таврійського півострова. Перекоп – Армянськ
О.В. Іваненко
// Українська мова, 2020, 4(76):72–88 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

АГАТ-синтаксис як компонент комп’ютерної граматики української мови
Н.П Дарчук
// Українська мова, 2020, 4(76):89–102 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Всесвіт і «подарунок Долі» – у ріднім слові
Рецензія на: Галактика Слова. Галині Макарівні Гнатюк. Інститут української мови НАН України. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020
С.П. Гірняк
// Українська мова, 2020, 4(76):103–107 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Сучасний мовний світ Західного Поділля
Рецензія на: Коваленко Н.Д. Західноподільські та суміжні говірки. Тексти: у 2 т. Т. 1. 536 с.; Т. 2. 512 с. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020
Г.І. Мартинова
// Українська мова, 2020, 4(76):108–114 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

До джерел

Лист Івана Зілинського до Олафа Брока: невідома сторінка українсько-норвезьких наукових стосунків
Т.П. Льоннґрен
// Українська мова, 2020, 4(76):115–124 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF