• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2022 » Журнал “Українська мова” - № 3 (83) 2022

Журнал “Українська мова” – № 3 (83) 2022

Журнал “Українська мова” – № 3 (83) 2022
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал “Українська мова” – № 3 (83) 2022

Редакційна колегія


Головний редактор: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Заступник головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Н. В. Сніжко
Концепції новітніх тлумачних словників української мови та проблеми металексикографії
// Українська мова, 2022, 3 (83):3–24 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Т. А. Коць
Мовна експресія в сучасному інформаційному просторі України
// Українська мова, 2022, 3 (83):25–39 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Г. В. Семеренко
Синтетично-аналітичний спосіб вираження демінутивності в українській мові ХІ–ХVІІІ століть
// Українська мова, 2022, 3 (83):40–56 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Л. Ф. Фоміна, Г. В. Сеник
Назви нешлюбної дитини в сучасній українській мові
// Українська мова, 2022, 3 (83):57–72 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

С. І. Сташків
Валентно зумовлена та валентно незумовлена сполучуваність дієслів виконувати / виконати в музичних текстах
// Українська мова, 2022, 3 (83):73–86 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Наукові постаті українських мовознавців

С. О. Вербич
Життя віддане ономастиці: штрихи до наукового портрета Ірини Михайлівни Желєзняк
// Українська мова, 2021, 3 (79):87–103 • Мова статті: українська • Анотація PDF

М. П. Дем’янюк
Історико-лінгвістична проблематика в науковому доробку Миколи Грунського
// Українська мова, 2022, 3 (83):104–114 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

М. І. Степаненко
Рецензія на книгу: Плющ, М. Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. Видання 2-ге, доповнене. Київ: Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2022. 235 с. ISBN 978-966-931-260-0
// Українська мова, 2022, 3 (83):115–123 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Л. Т. Масенко
Рецензія на книгу: Марусик, Тарас. 30 років Незалежності: мовні акти, які змінюють Україну. Друге видання. Київ: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2022. ISBN 978-617-7755-50-9
// Українська мова, 2022, 3 (83):124–130 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Є. А. Карпіловська
Свято польської лінгвістики
// Українська мова, 2022, 3 (83):131–133 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Н. С. Кісс
Дослідження мовних проблем в Україні під час війни
// Українська мова, 2022, 3 (83):134–141 • Мова статті: українська • Відомості • PDF