• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Journal Issues » 2019 » Journal Ukrainian Language №1 (69) 2019

Journal Ukrainian Language №1 (69) 2019

Journal Ukrainian Language №1 (69) 2019
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Subscription index 23920

Founders

National Academy of Sciences of Ukraine,
Institute of Ukrainian Language of NAS

Publisher

Institute of the Ukrainian Language of National Academy of Sciences of Ukraine

Scientific journal Ukrainian Language is registered by the Ministry of Justice of Ukraine as print media (Certificate: Series КВ № 12180 – 1064 ПР of January 12, 2007).

Included in the list of printed scientific specialized editions of Ukraine (Order of MES of Ukraine no528 from 12.05.2015)
Back side of the journal

Російсько-український та українсько-російський словник військової справи: біля 50 000 слів та словосполучень. Укладач Л.В. Туровська. Київ – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2018. 336 с.: іл.

Journal Ukrainian Language №1 (69) 2019

Сучасний розвиток військової справи потребує нових термінологічних словників, не обмежених вузькою військовою спеціальністю (артилерією, авіацією, протиповітряною обороною). Cаме тому важливо до вимог сьогодення адаптувати й критично осмислити словники, укладені ще на початку та в 90-х роках ХХ ст., вилучивши з них покручі, кальки. Пропонований Словник дає читачеві відомості про сучасний стан української військової терміносистеми; у його реєстрі зібрано значний корпус нових однослівних термінів та термінів-словосполучень. Він охоплює найуживанішу військову термінологію російської та української мов (понад 10 тис. реєстрових одиниць); це нормативний двомовний перекладний словник, укладений за алфавітно-гніздовим принципом. У лексиконі зафіксовано лише усталені в обох мовах лексичні одиниці, граматичні форми та варіанти термінів, що відповідають нормам сучасної української літературної мови.

Editorial board


Головний редактор – Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора – Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Contents

Researches

From the history of Ukrainian stylistics: from stylistics of languages to integrative stylistics
S.Ya. Yermolenko
// Ukrainian language, 2019, 1(69):3 – 17 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

The achievements of academic structural and mathematical linguistics in the modelling of Ukrainian word
Ie.А. Karpilovska
// Ukrainian language, 2019, 1(69):18 – 35 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

The actual problems of modern Ukrainian sociolinguistics
S.О. Sokolova
// Ukrainian language, 2019, 1(69):36 – 44 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

The denotation “Revolution of Dignity” in periphrastic expression: formal-grammatical and semantic aspects
M.І. Stepanenko
// Ukrainian language, 2019, 1(69):45 – 54 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

Syntax in the context of academic Ukrainian linguistic studies
N.Н. Horholiuk
// Ukrainian language, 2019, 1(69):55 – 70 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

Ukrainian dialectal dictionary today: features of structure and problems of composition
L.V. Riabets
// Ukrainian language, 2019, 1(69):71 – 86 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

Ukrainian academic lexicography: achievements and prospects
Z.Н. Kozyreva
// Ukrainian language, 2019, 1(69):87 – 102 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

Standards of pronunciation as a criterion of Ukrainian language euphony (based on orthoepic dictionaries)
O.V. Bas-Kononenko
// Ukrainian language, 2019, 1(69):103 – 114 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

Khakhlatska language in Podlasie
H.L. Arkushyn
// Ukrainian language, 2019, 1(69):115 – 125 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

Sources of frazeology idiostyle of Mykola Lukash through the prism of his file-cabinet
T.V. Tsymbaliuk-Skopnenko
// Ukrainian language, 2019, 1(69):126 – 137 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

Ivan Nechuy-Levytskyj – cultural, etnographer, writer
L.М. Mialkovska
// Ukrainian language, 2019, 1(69):138 – 150 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

Semantically transformed politonyms in media discourse
L.А. Khalinovska
// Ukrainian language, 2019, 1(69):151 – 162 • Language: Ukrainian • AbstractPDF

BOOK REVIEW

Public discussion and literary standard
O.І. Nika
Review of the monograph by Kots T.A. (2018). Ukrainian word in the press at the turn of the XIX – and early XXI centuries: the dynamics of the literary norm. Kyiv: Dmуtrо Burago Publishing House (in Ukr.)
// Ukrainian language, 2019, 1(69):163 – 169 • Language: Ukrainian • Contributors

Linguistic-cultural approach to teaching Ukrainian as a foreign language
I.Ye. Renchka
Review of the book by Iryna Protsyk (Ed.). (2016). Local linguistic dictionary of proper names of Ukrainian language: Names of natural reserves. Lviv: VTs Ivan Franko Lviv National University (in Ukr.)
// Ukrainian language, 2019, 1(69):170 – 171 • Language: Ukrainian • Contributors