• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2020 » Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020

Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020

Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – №3 (75) 2020

Редакційна колегія


Головний редактор: Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Вiдповiдальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Світлана БИБИК
Петро БІЛОУСЕНКО
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Марина НАВАЛЬНА
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Лексико-словотвірні типи нульсуфіксальних іменників в українській мові ХІ-ХІІІ ст. (деривати чоловічого роду)
П.І. Білоусенко
// Українська мова, 2020, 3(75):3–17 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Графічні та фонетичні особливості «Зерцала Богословіи» Кирила Ставровецького 1618 року
В.М. Мойсієнко
// Українська мова, 2020, 3(75):18–27 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Закінчення знахідного відмінка іменників в історії українського правопису
Л.М. Колібаба
// Українська мова, 2020, 3(75):28–44 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Nomina abstracta на -к(а) в історії української мови
Т.В. Сіроштан
// Українська мова, 2020, 3(75):45–60 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Рідна мова в системі духовних цінностей української інтелігенції
С.П. Гірняк
// Українська мова, 2020, 3(75):61–74 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовна поведінка та мовна стійкість українців в умовах російсько-української війни (за романом Тамари Горіха Зерня «Доця»)
І.Є. Ренчка
// Українська мова, 2020, 3(75):75–91 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Словник мови автора як підґрунтя для укладання загальномовного тлумачного словника
І.А. Самойлова
// Українська мова, 2020, 3(75):92–109 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Архітектоніка діалектного тексту (експериментально-фонетичний аналіз)
Н.C. Вербич
// Українська мова, 2020, 3(75):100–121 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Історія термінів на позначення способів передавання чужого мовлення в українському мовознавстві
Ю.А. Чернобров
// Українська мова, 2020, 3(75):122–130 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Незабутні імена

Світлій пам’яті Ірини Михайлівни Желєзняк (25.04.1932–24.06.2020)
С.О. Вербич
// Українська мова, 2020, 3(75):131–134 • ВідомостіPDF