• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2023 » Журнал “Українська мова” - № 4 (88) 2023

Журнал “Українська мова” – № 4 (88) 2023

Журнал “Українська мова” – № 4 (88) 2023
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал “Українська мова” – № 4 (88) 2023

Редакційна колегія


Головний редактор: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Заступник головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

І.Ю. Шкіцька
Питоме-запозичене в лінгвістичній термінології Юрія Шевельова
// Українська мова, 2023, 4 (88):3–20 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

О.М. Тищенко
Динаміка семантичної структури статті: словник живої мови за редакцією Б.Д. Грінченка і сучасний словник активного типу
// Українська мова, 2023, 4 (88):21–39 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Ф.С. Бацевич
Наративні контексти та семантика дискурсивних слів (на матеріалі лексеми зрештою)
// Українська мова, 2023, 4 (88):40–48 • Мова статті: українська • Анотація PDF

О.М. Данилевська
Мовна біографія вчителя в дослідженні динаміки мовної ситуації у шкільній освіті
// Українська мова, 2023, 4 (88):49–69 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Т.Л. Хомич
Авторське словотворення в українському художньому прозовому дискурсі початку ХХІ сторіччя
// Українська мова, 2023, 4 (88):70–82 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

А.О. Палаш
Мовно-естетичний знак культури «муза» в мовотворчості неокласиків
// Українська мова, 2023, 4 (88):83–95 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Наукові постаті українських мовознавців

С.О. Вербич
Лінгвістичні обрії Василя Васильовича Німчука
// Українська мова, 2023, 4 (88):96–108 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Т.В. Цимбалюк-Скопненко
Наукова спадщина Лідії Андронівни Юрчук: здобутки і рецепція
// Українська мова, 2023, 4 (88):109–124 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Г.В. Войтів
Її душа – у її слові: до 75-річчя від дня народження Ольги Федик
// Українська мова, 2023, 4 (88):125–127 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

 Огляди та рецензії

Г.С. Кобиринка
Традиції та обряди крізь призму мовного розмаїття
Рецензія на: Н.В. Хібеба. Бойківське весілля в текстах: обряд і слово. НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2021 (Серія «Діалектологічна скриня»)
// Українська мова, 2023, 4 (88):128–135 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Ю.О. Цигвінцева
Варшавській україністиці – 70 років
// Українська мова, 2023, 4 (88):136–141 • Мова статті: українська • Відомості PDF