• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Журнал “Українська мова” - № 1 (89) 2024

Журнал “Українська мова” – № 1 (89) 2024

Журнал “Українська мова” – № 1 (89) 2024
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал “Українська мова” – № 1 (89) 2024

Редакційна колегія


Головний редактор: Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Заступник головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Т.А. Коць
Лексико-семантичні процеси в сучасних наукових текстах: від динаміки літературної норми до cтильового поліморфізму
// Українська мова, 2024, 1 (89):3–17 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

 О.Я. Лаврінець
Зміни граматичних норм числа в питомих та іншомовних назвах взуття
// Українська мова, 2024, 1 (89):18–42 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

М.М. Ткачук
Українські говірки Північного Підляшшя: історико-культурний контекст
// Українська мова, 2024, 1 (89):43–59 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Л.М. Підкуймуха
Українська мова в бізнесовому середовищі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну
// Українська мова, 2024, 1 (89):60–76 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

І.І. Брага
Соціолінгвальні явища в українських новітніх словниках
// Українська мова, 2024, 1 (89):77–107 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

О.А. Матковська
А
ктивні процеси в сучасному українському політичному лексиконі
// Українська мова, 2024, 1 (89):108–124 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Наукова хроніка

Б.В. Бабенчук, Н.В. Пуряєва
Міжнародна наукова конференція «Історія української мови: від тексту до словника. До 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Василя Васильовича Німчука»
// Українська мова, 2024, 1 (89):125–130 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

С.О. Соколова, С.П. Бибик
Міжнародна наукова конференція «Український етномовний континуум в умовах війни Росії проти України»
// Українська мова, 2024, 1 (89):131–138 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Л.М. Колібаба, В.М. Фурса
Міжнародна наукова конференція «Граматичний портрет української мови у ХХІ сторіччі» на пошану доктора філологічних наук, професора Городенської Катерини Григорівни
// Українська мова, 2024, 1 (89):139–146 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF