• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2022 » Журнал "Українська мова" - № 1 (81) 2022

Журнал “Українська мова” – № 1 (81) 2022

Журнал “Українська мова” – № 1 (81) 2022
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал “Українська мова” – № 1 (81) 2022

Редакційна колегія


Головний редактор: Андрій ДАНИЛЕНКО
Заступники головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО, Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

К. Г. Городенська
Варіантність словотворчих суфіксів у розмовних найменуваннях осіб за зовнішніми ознаками
// Українська мова, 2022, 1 (81):3–20 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

А. І. Даниленко, Г. М. Наєнко
Мовне російщення в підросійській Україні: мови, імперські моделі та законодавча практика
// Українська мова, 2022, 1 (81):21–51 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Н. В. Пуряєва, Р. О. Коца, Б. В. Бабенчук
Cтудії з історичної лінгвістики в Інституті української мови НАН України
// Українська мова, 2022, 1 (81):52–64 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

М. І. Степаненко
Християнські теоніми в поетичному дискурсі Тараса Шевченка
// Українська мова, 2022, 1 (81):65–85 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Г. І. Мартинова, Т. В. Щербина
Прийменникова система середньонаддніпрянських говірок
// Українська мова, 2022, 1 (81):86–102 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Н. М. Костусяк, М. І. Навальна
Неосемантизація лексем штам, бустер та мовна адаптація номінацій коронавірусних штамів у сучасних масмедіа
// Українська мова, 2022, 1 (81):103–114 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

К. Д. Каруник
Студія Юрія Шевельова Просте речення та її непроста історія
// Українська мова, 2022, 1 (81):115–134 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Огляди та рецензії

В. М. Мойсієнко
Коца, Р. О. Динаміка лексико-словотвірних типів складних прикметників в українській мові. Ужгород: ФОП Сабов А.М., 2021.
594 с. ISBN 978-617-7798-56-8
// Українська мова, 2022, 1 (81):135–137 • Мова статті: українська • Відомості • PDF

Н. П. Шумарова
Соколова, C. Аспектуальні категорії українського дієслова. Київ: Книга-плюс, 2021. 222 с. ISBN 978-966-460-134-1
// Українська мова, 2022, 1 (81):138–143 • Мова статті: українська • Відомості • PDF