• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2015. Ч. II. 504 с. Шульгач В.П. Серія «Бібліотека української ономастики»

Журнал «Українська мова» – №1 (61) 2017

Книгу присвячено реконструкції праслов’янського антропонімного фонду. Проаналізований фактичний матеріал дозволив а) реконструювати фрагменти лексико-словотвірних мікросистем праслов’янського рівня, взагалі відсутніх в ЭССЯ та SP (наприклад, гнізда з коренями *bъrx-, *bъrš-, *čьls-, *dъld-, *dъrd-, *gъrt-, *jas-, *kъlv-, *mъlm-, *mъlg– та ін.); б) набагато розширити реєстр потенційних пралексем апелятивного рівня у межах уже заявлених в ЭССЯ та SP гнізд (наприклад, в етимологічних гніздах з коренями *baj-, *bъrm-, *bъrt-, *gъd-, *kъk-, *kъn-, *l’ub-, *lьg-, *mъrd– та ін.).

У додатках систематизовано фактичний матеріал, який може бути використаний при написанні окремих розділів фонетики історичних граматик національних мов, зокрема про друге повноголосся (розвиток секундарних голосних після плавних у кореневих структурах tъrt, tъlt, tьrt, tьlt) та делабіалазацію *l’u– › *li– у коренях *l’ub-, *l’ud-, *l’ut-. Реконструйовано також компактну групу праантропонімів-композитів з першим кореневим компонентом типу tъrt.

Для лінгвістів, фахівців у галузі ономастики та етимології.

Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 1 від 27.01.2015 р.)

Редакційна колегія


Головний редактор – Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора – Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар – Оксана ПРИСЯЖНЮК

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Парадигма обов’язку з перспективи часу (з нагоди 25-річчя створення Інституту української мови НАН України)
П.Ю. Гриценко
// Українська мова, 2017, 1(61):3 – 17 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Експресивний потенціал української мови в листах-розмовах Тараса Шевченка
С.Я. Єрмоленко
// Українська мова, 2017, 1(61):18 – 28 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Демінутиви у біологічній терміносистемі сучасної української мови
Н.Ф. Клименко
// Українська мова, 2017, 1(61):29 – 41 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики
Світлана Соколова
// Українська мова, 2017, 1(61):42 – 54 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Джерела дослідження динаміки акцентуації в українських діалектах
Галина Кобиринка
// Українська мова, 2017, 1(61):55 – 65 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Прийменники через і з у складі словоформ на позначення дефісного правопису слів
Сергій Омельчук
// Українська мова, 2017, 1(61):66 – 76 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Мовні інновації – абревіатеми в сучасній словацькій мові (у порівнянні з українською)
Ярміла Кредатусова
// Українська мова, 2017, 1(61):77 – 91 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Жанрово-стильова специфіка наукової рецензії
Ніна Яценко
// Українська мова, 2017, 1(61):92 – 101 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Історичний паспорт синтаксичного терміна: джерела формування в XVI – I пол. ХХ cт.
Юлія Чернобров
// Українська мова, 2017, 1(61):102 – 113 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Розвиток семантики дієслів у східнополіських говірках
Олена Холодьон
// Українська мова, 2017, 1(61):114 – 126 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Дискусійні платформи сучасної лінгвостилістики
Світлана Бибик, Ангеліна Ганжа
// Українська мова, 2017, 1(61):127 – 134 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

«Ну що б, здавалося, слова…»
Лариса Кравець
Рецензія на: Територія мови Тараса Шевченка: Монографія. С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта; за ред. С.Я. Єрмоленко. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. 348с.
// Українська мова, 2017, 1(61):135 – 140 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Мовно-естетичні й неографічні здобутки філологів Рівненщини
Наталія Сніжко
Рецензія на: Максимчук В.В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини: монографія. За ред. Г.М. Вокальчук. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 386 с. (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська лексико-графія»; вип. 7)
// Українська мова, 2017, 1(61):141 – 145 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

VIII-й Оломоуцький симпозіум україністів «Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури»
Алла Архангельська
// Українська мова, 2017, 1(61): 146 – 149 • ВідомостіPDF

Міжнародна наукова конференція «Славістика в цифровому просторі»
Алла Таран
// Українська мова, 2017, 1(61):150 – 153 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Незабутні імена

Пам’яті Павла Павловича Чучки (22.02.1928 – 10.12.2016)
Ірина Фаріон
// Українська мова, 2017, 1(61):154 – 160 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Інформація

Теми дисертацій, затверджені Наукової радою «Українська мова» НАН України 2016 року
Ніна Яценко
// Українська мова, 2017, 1(61):161 – 162 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Мовна мозаїка

Валентина Фурса
– Зрікатися ідеалів чи зрікатися від ідеалів?
// Українська мова, 2017, 1(61):91 • Мова статті: українська •

Катерина Городенська
– Чи дістають військові поранення?
– Виконуй по порядку завдання чи одне за одним, послідовно?
– У 90-х роках ХХ ст., а не в 1990-х роках
– Коля́дник, коля́дники, а не коляднúк, колядникú
– Найвірогідніше, найімовірніше, а не швидше (скоріше) за все
– По праву чи заслужено, справедливо?
// Українська мова, 2017, 1(61):113, 126, 140, 149, 153, 160, 163 • Мова статті: українська •