• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2018 » Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Ніковський А. Українсько-російський словник. Репринт з видання 1926 р. (Серія «Словникова спадщина України»).
Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. ХІI, 864 с.

Журнал «Українська мова» – №3 (67) 2018

«Українсько-російський словник» Андрія Ніковського на-лежить до знакових лексикографічних праць золотого де-сятиліття українського національно-культурного відродження. У ньому відбито потужний розвиток української мови 20-х рр. ХХ ст., зростання її стильового різноманіття, активізацію словотвірних моделей.

Реєстр цього лексикона перевищив відомий «Словарь української мови» за ред. Б. Грінченка на 10 тисяч слів. Словник є однією з перших у вітчизняній лексикографії праць власне перекладного типу. Втілені в ньому принци-пи добору до українських слів і фразеологізмів відповідни-ків російською мовою стали етапними в розвитку українського словникарства. Для науковців, перекладачів, студентів, журналістів, працівників видавництв, усіх шанувальників українського слова.

Редакційна колегія


Головний редактор – Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора – Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Мовна ситуація в школах України
Світлана Соколова, Оксана Данилевська
// Українська мова, 2018, 3(67):3 – 27 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє
Святослав Вербич
// Українська мова, 2018, 3(67):28 – 39 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Макро- та мікроструктура термінологічного словника тлумачного типу
Людмила Туровська
// Українська мова, 2018, 3(67):40 – 53 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Діалектна мова і нормативна лексикографічна практика
Марина Ткачук
// Українська мова, 2018, 3(67):54 – 66 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення місця при дієсловах руху: корпусне дослідження
Марія Шведова
// Українська мова, 2018, 3(67):67 – 79 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Українська пунктуація: здобутки, проблеми, перспективи опису та кодифікації
Любомир Сегін
// Українська мова, 2018, 3(67):80 – 91 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Джерела формування сучасної наукової ботанічної номенклатури української мови
Іван Сабадош
// Українська мова, 2018, 3(67):92 – 105 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Ойконімікон Донеччини (становлення та розвиток)
Ірина Єфименко
// Українська мова, 2018, 3(67):106 – 119 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Переклад як образ України в слов’янському світі
Юлія Романюк, Юлія Вознюк
Рецензія на зб.: Ukrajinsky jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore (Українська мова і культура в художньому та технічному перекладі в центральноєвропейському просторі). Пряшів, 2018.
// Українська мова, 2018, 3(67):120 – 123 • ВідомостіPDF

Соссюр VS Соссюр: крізь час у пошуках лінгвістичної істини
Олена Маленко
Рецензія на мон.: Оксана Просяник. Фердинанд де Соссюр: деміфологізація концепції. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2018
// Українська мова, 2018, 3(67):124 – 128 • ВідомостіPDF

З Україною в серці
Галина Сікора
Рецензія на зб.: Тамара Льоннґрен, Наталія Хобзей. Слов’янський світ Олафа Брока за матеріалами доповідей семінарів до 150-річчя від дня народження першого професора слов’янських мов Університету Осло. Львів, 2018
// Українська мова, 2018, 3(67):129 – 133 • ВідомостіPDF

Незабутні імена

Світлої памя’ті Наталі Василівни Хобзей (24.05.1964 – 21.08.2018)
Тетяна Ястремська
// Українська мова, 2018, 3(67):134 – 136 • ВідомостіPDF

На вічну пам’ять Ніні Федорівні Клименко (22.10.1939 – 30.08.2018)
Євгенія Карпіловська
// Українська мова, 2018, 3(67):137 – 147 • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Міжнародна наукова школа-семінар «Метамови словників різних типів: будова та застосування»
Олена Дюндик
// Українська мова, 2018, 3(67):148 – 151 • ВідомостіPDF

Памво Беринда і його доба: культурософські уроки
Олег Баган
// Українська мова, 2018, 3(67):152 – 157 • ВідомостіPDF

Міжнародна наукова конференція «Мовознавство і системи славістичної бібліографічної інформації – сьогодні й завтра»
Алла Таран
// Українська мова, 2018, 3(67):158 – 162 • ВідомостіPDF

Ювілеї

Науковець і вчитель – Петро Іванович Білоусенко
Вікторія Ліпич, Любов Стовбур
// Українська мова, 2018, 3(67):163 – 167 • ВідомостіPDF