• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – № 3 (79) 2021

Редакційна колегія


Головний редактор: Андрій ДАНИЛЕНКО
Заступники головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО, Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

К.Г. Городенська
Здобутки академічної граматичної школи
// Українська мова, 2021, 3 (79):3–29 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

С.О. Соколова
Українсько-російський білінгвізм в Україні: сприйняття зсередини та зовні
// Українська мова, 2021, 3 (79):30–53 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Л.І. Дідун,З.Г. Козирєва
Українська академічна лексикографія: здобутки та перспективи розвитку
// Українська мова, 2021, 3 (79):54–65 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

С.О. Вербич
Ономастичні дослідження в Інституті української мови НАН України: зародження, сучасний стан і перспективи
// Українська мова, 2021, 3 (79):66–76 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

І.А. Самойлова
Опис іменників з параметричною семантикою в активному тлумачному словнику: лексикографічний експеримент
// Українська мова, 2021, 3 (79):77–96 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Т.А. Коць
Мовна агресія в інформаційному просторі: між стильовою нормою і деструкцією
// Українська мова, 2021, 3 (79):97–107 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Т.О. Фудерер
Соціолінгвістичні аспекти дослідження мовного конфлікту в Україні
// Українська мова, 2021, 3 (79):108–120 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Дослідження молодих науковців

Ю.О. Цигвінцева
Ресурси та способи неосемантизації сучасної української лексики
// Українська мова, 2021, 3 (79):121–136 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Є.А. Карпіловська
Слово Шевченка в сучасному мовомисленні
Рецензія на: Гнатюк, Л.П., Дядечко, Л.П., Набережнєва, Т.Є. та ін. (упор.). (2020). Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник. Гнатюк, Л.П., Дядечко, Л.П. (ред.). Київ
// Українська мова, 2021, 3 (79):137–140 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

О.М. Тищенко
Засідання Комісії з лексикології й лексикографії при Міжнародному комітеті славістів: Варшава, 2021
// Українська мова, 2021, 3 (79):141–145 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Н.О. Яценко
XIIІ Міжнародна наукова конференція «Термінологія і сучасність»
// Українська мова, 2021, 3 (79):146–150 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF