• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2021 » Журнал «Українська мова» – № 4 (80) 2021

Журнал «Українська мова» – № 4 (80) 2021

Журнал «Українська мова» – № 4 (80) 2021
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Журнал «Українська мова» – № 4 (80) 2021

Редакційна колегія


Головний редактор: Андрій ДАНИЛЕНКО
Заступники головного редактора: Павло ГРИЦЕНКО, Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Вiдповiдальний секретар: Оксана ЯЦЕВСЬКА

Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Світлана ГРИЦЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Андрій КОЛЕСНИКОВ
Мирослава МАМИЧ
Людмила МАРЧУК
Марина НАВАЛЬНА
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Світлана ШАБАТ-САВКА
Ірина ШКІЦЬКА
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Т. А. Коць, Г. М. Сюта, А. Ю. Ганжа
Cучасна українська академічна лінгвостилістика: стратегії інтегративного розвитку
// Українська мова, 2021, 4 (80):3–23 • Мова статті: українська • Анотація • PDF

Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк, Ю. В. Романюк
Формально-семантична стратифікація та функціонально-стильова диференціація в українській мові початку ХХІ ст.
// Українська мова, 2021, 4 (80):24–48 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

І. А. Казимирова, Л. А. Халіновська, Н. О. Яценко
Наукова термінологія: проблематика, пошуки, перспективи
// Українська мова, 2021, 4 (80):49–59 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Т. О. Петрова
Українська навчальна (шкільна, професійно-технічна) термінографія: ретроспектива й перспектива
// Українська мова, 2021, 4 (80):60–75 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

М. О. Гонтар
Динаміка мовної ситуації у сфері електронної торгівлі в Україні
// Українська мова, 2021, 4 (80):76–92 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Р. О. Коца
Розвиток книжкової традиції на Закарпаттi
// Українська мова, 2021, 4 (80):93–108 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

І. Є. Ренчка
Мовне і національне питання в публіцистиці та епістолярії Валерія Марченка
// Українська мова, 2021, 4 (80):109–126 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

С. П. Гірняк
Українознавче виховання учнів у концепції Василя Пачовського
// Українська мова, 2021, 4 (80):127–143 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Т. О. Петрова
Новий термінологічний словник із техноекології
Рецензія на: С. В. Станкевич, Л. В. Головань, Є. М. Білецький, В. О. Меленті.
Техноекологія: термінологічний словник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія». Харків, 2020
// Українська мова, 2021, 4 (80):144–148 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

Ю. В. Романюк, Т. В. Цимбалюк-Скопненко
«Поняття цінності в суспільному житті та в мові»: Міжнародний науковий семінар
// Українська мова, 2021, 4 (809):149–152 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF