• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2017 » Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Словник дієслівного керування / Лариса Колібаба, Валентина Фурса. – К. : Либідь, 2016. – 656 с.

Журнал «Українська мова» – №2 (62) 2017

«Словник дієслівного керування» – лексикографічне видання, у якому вперше систематизовано типове керування найуживаніших дієслів сучасної української літературної мови. Подані форми керованих іменників ґрунтуються на граматичних нормах, сучасних здобутках теоретичного і прикладного українського мовознавства та виважених засадах академічної науки. Це практичний порадник для широкого загалу користувачів: учнів, студентів, аспірантів, учителів, викладачів вишів, науковців, журналістів, редакторів, правників, авторів рекламних текстів, перекладачів, менеджерів, іноземців, які вивчають українську мову, та всіх, хто прагне грамотно говорити й писати українською мовою. Рекомендувала до друку вчена рада Інституту української мови НАН України (протокол № 8 від 29 червня 2016 року).

Редакційна колегія


Головний редактор – Василь НIМЧУК
Заступник головного редактора – Павло ГРИЦЕНКО
Відповідальний секретар – Оксана ПРИСЯЖНЮК

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ніна КЛИМЕНКО
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Наталія ХОБЗЕЙ
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

Функціонування категорій демінутивності в науковому стилі
Ніна Клименко
// Українська мова, 2017, 2(62):3 – 13 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Лінгвокогнітивна інтерпретація гіперболічних і квазігіперболічних утворень
Віталій Кононенко
// Українська мова, 2017, 2(62):14 – 26 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Особливості мови першого українського молитовника
Наталія Пуряєва
// Українська мова, 2017, 2(62):27 – 39 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Незмінні західнополіські іменні лексеми
Григорій Аркушин
// Українська мова, 2017, 2(62):40 – 48 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Актуалізовані сполучники української мови в текстах різних функціональних стилів
Лариса Колібаба
// Українська мова, 2017, 2(62):49 – 61 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Поетика і прагматика Шевченкових цитат у сучасній українській мові
Галина Сюта
// Українська мова, 2017, 2(62):62 – 74 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Словозмінні класи дієслів у сучасній українській мові
Юлія Романюк
// Українська мова, 2017, 2(62):75 – 83 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Українська рима в системі мови і в мовній практиці
Лариса Мовчун
// Українська мова, 2017, 2(62):84 – 97 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Неолексикон Олеся Гончара: лексикологічний та лексикографічний виміри
Наталія Сніжко
// Українська мова, 2017, 2(62):98 – 109 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Креативний потенціал неолексикону Євгена Пашковського
Олена Дюндик
// Українська мова, 2017, 2(62):110 – 122 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Концепт «земля» в художньому дискурсі Павла Загребельного
Наталія Голікова
// Українська мова, 2017, 2(62):123 – 135 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Постаті в науці

Праця на благо української науки
Ніна Клименко, Лариса Кислюк
// Українська мова, 2017, 2(62):136 – 141 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Огляди та рецензії

Академічне видання очима викладача
Марія Скаб
Німчук В. Хрестоматія з історії української мови Х – ХІІІ ст. Житомир: Полісся, 2015. 352 с.
// Українська мова, 2017, 2(62):142 – 147 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

«Я вернусь до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер…»
Мовний всесвіт Івана Багряного. Зб. наук. праць, присвячений 110-річчю з дня народження Івана Багряного. Упоряд. С. Козак. Київ: Українська видавнича спілка ім. Івана Багряного, 2016. 364 с.
Тетяна Коць
// Українська мова, 2017, 2(62):148 – 154 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Наукова хроніка

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Українська мова і сфера сакрального»
Мар’ян Скаб, Альбіна Ковтун
// Українська мова, 2017, 2(62):155 – 159 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Міжнародна наукова конференція «Україністика і слов’янський світ»
Наталія Венжинович
// Українська мова, 2017, 2(62):160 – 163 • Мова статті: українська • ВідомостіPDF

Мовна мозаїка

Катерина Городенська
– Безвізовий режим – «безвіз» – безвіз
– Картопля-фрі чи картопля фрі?
– Коли вживати наскільки, а коли – настільки?
– Лісостеп, але монголо-татари
– Профі-кар’єра чи професійна кар’єра?
– Уживати ліки після їжі чи після їди?
– Шенген-візи, Шенген візи чи Шенгенвізи?
// Українська мова, 2017, 2(62):13, 48, 61, 122, 154, 159, 163 • Мова статті: українська

Світлана Єрмоленко
– Яке з дієслів вибрати: залучатися, долучатися, прилучатися?
– Нагода – пригода в анотаціях
// Українська мова, 2017, 2(62):164, 165 • Мова статті: українська