• info@ukrmova.iul-nasu.org.ua
  • +38 (044)-278-12-09
  • Print ISSN 1682-3540
  • e-ISSN 2707-5249
» Випуски журналу » 2019 » Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019
Print ISSN 1682-3540
e-ISSN 2707-5249
Індекс 23920

Засновники

Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН України

Видавець

Інститут української мови НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 05.09.2000 р. Перереєстроване 12.01.2007р. (серія КВ № 12180-1064ПР) Міністерством юстиції України.

Включено до Переліку друкованих наукових фахових видань України (наказ МОН України №528 від 12.05.2015)
На звороті журналу

Російсько-український та українсько-російський словник військової справи: біля 50 000 слів та словосполучень. Укладач Л.В. Туровська. Київ – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2018. 336 с.: іл.

Журнал «Українська мова» №1 (69) 2019

Сучасний розвиток військової справи потребує нових термінологічних словників, не обмежених вузькою військовою спеціальністю (артилерією, авіацією, протиповітряною обороною). Cаме тому важливо до вимог сьогодення адаптувати й критично осмислити словники, укладені ще на початку та в 90-х роках ХХ ст., вилучивши з них покручі, кальки. Пропонований Словник дає читачеві відомості про сучасний стан української військової терміносистеми; у його реєстрі зібрано значний корпус нових однослівних термінів та термінів-словосполучень. Він охоплює найуживанішу військову термінологію російської та української мов (понад 10 тис. реєстрових одиниць); це нормативний двомовний перекладний словник, укладений за алфавітно-гніздовим принципом. У лексиконі зафіксовано лише усталені в обох мовах лексичні одиниці, граматичні форми та варіанти термінів, що відповідають нормам сучасної української літературної мови.

Редакційна колегія


Головний редактор – Павло ГРИЦЕНКО
Заступник головного редактора – Катерина ГОРОДЕНСЬКА
Відповідальний секретар – Оксана ЯЦЕВСЬКА

Петро БІЛОУСЕНКО
Ангеліна ГАНЖА
Катерина ГЛУХОВЦЕВА
Ірина ГНАТЮК
Ніна ГОРГОЛЮК
Василь ҐРЕЩУК
Андрій ДАНИЛЕНКО
Світлана ЄРМОЛЕНКО
Євгенія КАРПІЛОВСЬКА
Ганна МАРТИНОВА
Віктор МОЙСІЄНКО
Іван САБАДОШ
Мар’ян СКАБ
Світлана СОКОЛОВА
Микола СТЕПАНЕНКО
Фелікс ЧИЖЕВСЬКИЙ
Марія ЧІЖМАРОВА
Микола ШТЕЦЬ
Віктор ШУЛЬГАЧ

Зміст

Дослідження

З історії української стилістики: від стилістики мовних засобів до інтегративної стилістики
С.Я. Єрмоленко
// Українська мова, 2019, 1(69):3 – 17 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Здобутки академічної структурної та математичної лінгвістики у моделюванні українського слова
Є.А. Карпіловська
// Українська мова, 2019, 1(69):18 – 35 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Актуальні проблеми сучасної української соціолінгвістики
С.О. Соколова
// Українська мова, 2019, 1(69):36 – 44 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Денотат «Революція Гідності» в перифрастичному представленні: формально-граматичний і cемантичний аспекти
М.І. Степаненко
// Українська мова, 2019, 1(69):45 – 54 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Синтаксис у контексті академічної лінгвоукраїністики
Н.Г. Горголюк
// Українська мова, 2019, 1(69):55 – 70 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Український діалектний словник сьогодні: особливості побудови і проблеми укладання
Л.В. Рябець
// Українська мова, 2019, 1(69):71 – 86 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Здобутки та перспективи української академічної тлумачної лексикографії
З.Г. Козирєва
// Українська мова, 2019, 1(69):87 – 102 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Вимовні норми як мірило милозвучності української мови (на матеріалі орфоепічних словників)
О.В. Бас-Кононенко
// Українська мова, 2019, 1(69):103 – 114 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Хахлацька мова на Підляшші
Г.Л. Аркушин
// Українська мова, 2019, 1(69):115 – 125 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Джерела фразеології ідіостилю Миколи Лукаша крізь призму його картотеки
Т.В. Цимбалюк-Скопненко
// Українська мова, 2019, 1(69):126 – 137 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

І.С. Нечуй-Левицький – культурник, етнограф, письменник
Л.М. Мялковська
// Українська мова, 2019, 1(69):138 – 150 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Функціонування семантично трансформованих політонімів у медійній сфері
Л.А. Халіновська
// Українська мова, 2019, 1(69):151 – 162 • Мова статті: українська • АнотаціяPDF

Огляди та рецензії

Публіцистичний дискурс і літературна норма
О.В. Ніка
Рецензія на монографію: Коць Т.А. Українське слово в пресі кiнця ХIХ – початку ХХІ ст.: динаміка літературної норми. Київ, 2018
// Українська мова, 2019, 1(69):163 – 169 • Мова статті: українська • Відомості

Лінгвокультурологічний підход до навчання української мови як іноземної
І.Є. Ренчка
Рецензія на книжку: Процик І.Р. (укладач). Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови: назви природно-заповідних об’єктів. Львів, 2016
// Українська мова, 2019, 1(69):170 – 171 • Мова статті: українська • Відомості